А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
Почетна | Радионице | Архива | Бисери |Кутак завичајаца |Завичајни музеј | Библиотека Његош
       
       
Logo
 
       
       
 
 
 
Слово Н
Слово Њ
Slovo O
 

 
       
       
       
     

Слово О

       
    ОПШТИ ПОЈМОВИ: ортографија
    ЗАВИЧАЈНИ ПОЈМОВИ: Официрски дом, општинска зграда
    БИБЛИОТЕКА:
    МУЗЕЈ: Опанџак, опанчари
       
       
       
       
     
       
       
       
      Радионицa
       
     

Преко чувених двопређних чарапа носили су се опанци. Данас у Књажевцу нема опанчара, а некада их је било 14. Чувени је био Драги Милосављевић, који је за свој изузетан рад награђен у Лондону далеке 1907. године. Захваљујући развоју обућарског заната,1959. године у Књажевцу је отворена индустрија модне обуће „Леда“. У књажевачким селима и данас се носе опанци, али не од штављене коже, већ гумени – „пироћанци“. Своју причу има и општинска зграда. Грађена је од 1894. до 1900. године. Затим је надзидана, адаптирана и дограђена. Као некада, и сада је место где се доносе најважније одлуке. Међу важним пословима челних људи општинске власти свакако је заштита и унапређење културне баштине Књажевца и околине.

       
       
       
     

ОПАНЧАРИ

       
     

су једни од најмногобројнијих занатлија на овом простору, обзиром на постојање кланице, кожара и кожарске индустрије из које се касније и развијају задруге - обућарски занат, па Леда као идустрија обуће 1959.

       
     
       
      Из опанчарске радионице
       
      Први помен опанчара у Књажевцу је из 1876. године. Чувени је био Драги Милосављевић који је за свој рад био награђен у Лондону 1907. Чувени су ткани опанци са ласицом, а конкуренцију овима представљају гумени опанци пироћанци или обуће Бата и Борова.
       
       
       
       
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
           
       
         
 
     
  А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
Почетна | Радионице | Архива | Бисери |Кутак завичајаца |Завичајни музеј | Библиотека Његош