Logo
 
       
       
 
 
 
Слово Н
Слово Њ
Slovo O
 

 
       
       
       
     

Слово Р

       
    ОПШТИ ПОЈМОВИ: речници српског језика, рестаурација
    ЗАВИЧАЈНИ ПОЈМОВИ: разгледнице
    БИБЛИОТЕКА: Развитак
    МУЗЕЈ: Ргоште, Ропински поток
       
       
       
       
     
       
       
       
      Радионицa
       
     

У Збиркама Завичајног музеја Књажевац постоји велики број рестаурираних музејских предмета. „Завичајци“ су били у прилици да погледају на фотографијама документован процес рестаурације римског надгробног споменика пронађеног на утврђењуTimacum Minus. Близу овог утврђења, на средњовековној некрополи Ропински поток ,пронађен је један изузетно луксузан комад накита. Реч је о фибули направљеној од сребра, украшеној у посебној техници нарочито популарној у III веку. У збиркама музеја са наших простора не постоји слична фибула. Фонду књажевачког музеја припада и рановизантијска фибула са непознатог локалитета, из атара села Ргоште. Село Ргоште, удаљено 5 километара од Књажевца, познато је по Бањици, још увек неискоришћеном термалном извору, који је, вековима уназад, условљавао континуитет насељавања овог простора. О овим или сличним темама везаним за друштвена питања, културу и уметност писали су у часопису „Развитак“  многи јавни, културни и научни радници и академици. „Развитак“  представља својеврсну хронику догађања у Тимочкој крајини, па и шире. Основан 1961. године, а до сада је изашло 229 бројева.

       
       
       
     

РГОШТЕ– ЛОКАЛИТЕТ БАЊИЦА

       
      У селу Ргоште (удаљеном око 5 km југозападно од Књажевца) су 1977. године забележени остаци средњовековне некрополе на имању Радомира Вељковића. Фонду књажевачког музеја припада и рановизантијска фибула са непознатог локалитета, такође из атара села Ргоште. Плодност долине као и близина термалног извора условила је континуитет насељавања овог простора.
      Завичајни музеј Књажевац је 2006. године евидентирао праисторијски локалитет (из бакарног доба) на локацији Бањица. Рекогносцирањем су констатовани  укопи у профилу терасе са леве стране пута Књажевац – Подвис. У овим укопима регистрована је праисторијска грнчарија. Сав материјал прикупљен са овог локалитета чува се у оквиру археолошке збирке Завичајног музеја Књажевац.
       
     
       
      Праисторијски локалитет Бањица у селу Ргоштe и уломци праисторијске грнчарије
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
           
       
         
 
     
  А | Б | В | Г | Д | Ђ | Е | Ж | З | И | Ј | К | Л | Љ | М | Н | Њ | О | П | Р | С | Т | Ћ | У | Ф | Х | Ц | Ч | Џ | Ш
Почетна | Радионице | Архива | Бисери |Кутак завичајаца |Завичајни музеј | Библиотека Његош