Видин

У средњем веку Тимочка крајина припадала је видинској области, која је обухватала подручје између реке Искар на истоку и реке Тимок на западу. Њоме су владали бугарски и византијски цареви, татарски канови, српски и мађарски краљеви, видински кнежеви. У 13. веку одваја се од Бугарског царства и постаје самостална држава. Од 1292. до 1321, видински кнез Шишман признаје власт српског краља Милутина, са којим се везао родбинским односима – браком свога сина, будућег видинског кнеза и бугарског цара Михајла III Шишмана, и Милутинове ћерке Ане Неде.

У 14. веку Видинско царство доживљава културни процват, значајан и за српску културну историју. О томе сведоче трагови писмености и религиозне књижевности на старословенском језику српске редакције, као и записи и натписи на црквама, манастирима и надгробним споменицима.

Видинско царство Турци освајају 1396. и стварају војно-административну јединицу Видински санџак, коме је Тимочка крајина припадала до ослобођења 1833.