Његош

Његош, Петар II Петровић (1813–1851)црногорски владика и владар, песник Његош је један од најумнијих људи и најзначајнијих српских песника. Творац је модерне црногорске државе. Основне теме о којима је певао су космичка судбина човека и историјска судбина Црне Горе. Његово најпознатије дело је историјско-филозофски спев „Горски вијенац“ (1847). Књажевачка библиотека носи Његошево име од 1973. […]

Read More…