Ћурчије

(тур. кürkçüler)занатлије које се баве прерадом и израдом производа од коже Ћурчијски занат веома је стар и у књажевачком крају заступљен је одавнина. Од 1910. до почетка Другог светског рата производња је била на врхунцу. Развоју овог заната посебно је погодовао велики узгој стоке у околини Књажевца, нарочито коза и оваца. Чурчије су кожу куповали […]

Read More…

Ћурде

део народне ношње тимочко-заглавске области; ћурдија, зубун Сматра се једним од најлепших делова женске ношње. То је горњи женски хаљетак до колена, без рукава, спреда отворен целом дужином. По правилу је од белог, црвеног или црног сукна, богато украшен цветним мотивима, обично црвено-црним. Ивице зубуна опточене су црним гајтанима, а појављују се и ресе и […]

Read More…