Урбанистички план

документ који усмерава и одређује план развоја и организацију простора у насељима и градовима У урбанистичком уређењу и развоју Књажевца разликују се два периода. Период до Другог светског рата Први познати урбaнистички план Књажевца датира из 1889. Урађен је по пројекту Моше Димића из Зајечара, али није сачуван. Књажевац je у то време па до […]

Read More…

Удружење Тимочана и Крајинаца

удружење грађана Основано је 1925. у Београду, с циљем да допринесе развоју завичаја, бољитку живота и интеграције студената и придошлица у Београд. Члан 7 Правила Удружења Тимочана и Крајинаца налаже: …да (удружење) помаже развитку интелектуалном, моралном, материјалном и социјалном свих Тимочана и Крајинаца, ма где се они налазили, а специјално у Београду, и да ради […]

Read More…

Угоститељство

услужна делатност пружања услуга смештаја, забаве, припремања и служење хране и пића У Гургусовцу су крајем 18. века постојала 2 хана. После ослобођења од Турака у целом округу множе се механе и кафане, па их је четрдесетих година 19. века било око 60. С временом, кафане, које су у почетку биле мањи дућани где се […]

Read More…