Етнологија

(грч. ethnos – народ и logos – наука)наука која се бави проучавањем порекла, друштвене организације, начина живота, веровања и обичаја различитих друштвених заједница Етнологија настоји да објасни структуру и функцију друштвених и културних институција, архаичних облика мишљења, да одгонетне смисао различитих уметничких творевина, табуа, ритуала, правила понашања и ирационалних уверења. Део етнологије који се бави […]

Read More…

Електрификација

(нем. elektrifizieren)изградња система за преношење електричне енергије Прва сијалица у Књажевцу засијала је 1912. у кафани „Национал“ уз помоћ дизел-мотора, који је служио за напајање кино-пројектора. Електрично осветљење Књажевац је добио у фебруару 1925, из електране изграђене у Језави. Две године касније граде се термоцентрале у Вини и Подвису за потребе рудника. Прву хидроцентралу подиже […]

Read More…