Драгоманова кућа

(грч. dragomanos – тумач, службени преводилац)
на углу улица Добривоја Радосављевића Бобија и Филипа Вишњића.

Кућу, на самом почетку улице која се пење уз „провалију“, подигао је 1907. драгоман из Дејановца Вељко Николић. Николић се обогатио почетком 20. века, водећи печалбаре на рад у Влашку. Из Влашке је донео и пројекат за изградњу куће.

Кућа је имала бурну историју. У време Првог светског рата у њој је била смештена бугарска банка, после рата Књажевачка трговинско-индустријска банка Светислава Митића. Богати трговци, браћа Пера и Сава Милосављевић, кућу купују 1927. Убрзо су банкротирали, па кућа одлази на добош.

У кући је тридесетих било седиште Среског начелства, током Другог светског рата Жандармеријске станице, а педесетих Општинског суда.

Данас је у приватном власништву.