Двопређне чарапе

производ народне радиности, специфичан по техници плетења

Двопређно плетиво су на просторе Балкана донели Словени. Истраживачи сматрају да је оно, у нешто измењеном облику, распрострањено широм евроазијског простора.

Основу плетива чине две нити црне и црвене боје, које дају основну шару. Јарке природне боје уводе се касније и користе за богате украсе. Плету се од врха стопала према пети, а затим се прелази на горњи део чарапе. Због чврстине плетива, нису израђиване дечје двопређне чарапе већ само мушке и женске, које су се, осим у величини, разликовале и по дужини и шари.

Чарапе имају две зоне које носе специфичну орнаментику − стопало и горњиште. Зона прстију асоцира на врх опанка, док се на делу риса, листа и потколенице разликују широка декоративна поља са богатом орнаментиком.

Двопређне чарапе су биле важан део ношње становника овог краја и представљале су луксузан предмет, чиниле су део мираза, као и део опреме која је пратила покојника. Осим што представљају изузетан, веома декоративан производ домаће текстилне радиности које су стварале неуке и неписмене плетиље, сељанке и домаћице, оне су и несвакидашњи извор за проучавање орнаментике и мотива.

Данас се овакве чарапе готово не плету, а само неколицина жена познаје технику њихове израде. Захваљујући сарадњи са локалним удружењима за неговање традиције и Етно-мрежом из Београда, а уз финансијску помоћ државе, реплике двопређних чарапа Тимока израђују се као аутентичан сувенир Србије.

У Завичајном музеју чува се јединствена збирка двопређних чарапа Тимока, која представља културно добро од великог значаја. Формирали су је просветни радници Видосава и Светозар Поповић. Збирка се састојала од 376 пари чарапа, са јединственим ручно израђеним албумом од 240 картона цртежа чарапа у боји, 734 орнамената у боји, 426 композиција орнамената у боји и 800 табли са орнаментима у црно-белој техници. Збирка је касније допуњавана примерцима из фонда Музеја и путем откупа. Данас броји око 600 пари чарапа и има преко 1.000 цртаних картона табли у боји и црно-белој техници. Каталог ове збирке и изложбе „Двопређне чарапе Тимока”, приредила је 1985. Душица Живковић, етнолог Завичајног музеја.