Етнологија

(грч. ethnos – народ и logos – наука)
наука која се бави проучавањем порекла, друштвене организације, начина живота, веровања и обичаја различитих друштвених заједница

Етнологија настоји да објасни структуру и функцију друштвених и културних институција, архаичних облика мишљења, да одгонетне смисао различитих уметничких творевина, табуа, ритуала, правила понашања и ирационалних уверења.

Део етнологије који се бави проучавањем материјалне и духовне културе (језик, обреди, вредности, веровања, музика…) назива се етнографија.

Етнологија се у нашој земљи изучава на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Најважније институције у области етнологије и етнографије у Србији су Етнографски музеј и Етнографски институт САНУ у Београду. У Завичајном музеју Књажевац се чува богата и драгоцена етнолошка збирка.