Јевик

узвишица источно од Књажевца на надморској висини од 411 м

Са Јевика се може сагледати цео град. Површине је око 115,50 хектара. Под шумском вегетацијом је 80% Јевика. Врсте које природно расту су цер, граб, дрен, глог… Вештачке културе, четинари, покривају 14 % брда.

У другој половини 19. века вршена је интензивна сеча тако да је вегетација Јевика била веома угрожена. Зато је извршено пошумљавање у периоду између 1927. и 1929. Засађено је око 60 хиљада садница багрема и 15 хиљада црног бора.

Јевик је популарно излетиште. Уз залагање Планинарског друштва „Бабин зуб“, уређене су пешачке и трим стазе укупне дужине 8 км од Јевика до Баранице.

Јевик је некада био у општинском власништву а данас је у власништву предузећа „Србија шуме“. На брду Јевик, регистрована је средњовековна некрополе. На основу пронађених бронзаних тракастих гривни гробови су датирани у 11. век.

Према народном предању, на Јевику ноћу, нарочито кад има месечине, виле играју око борова или око ватре.