Каниц, Феликс

мађарски путописац, археолог и етнолог

Рођен је у Будимпешти, као син фабриканта чија се породица доселила из Немачке. Студирао је историју уметности у Бечу. Хоби су му били музика и сликарство.

Био је један од највећих познавалаца југоисточне Европе. Интересовање за живот балканских народа усмерило га је и ка српским земљама.

Каниц је 1964. посетио Књажевац. Био је гост лекара Стевана Мачаја, великог познаваоца старина. Сличних интересовања и пасија, ови љубитељи науке Мачајевим личним фијакером обилазили су књажевачки крај.

Резултат Каницовог боравка у Србији је књига „Римске студије у Србији“ (1892), у којој помиње и старине књажевачког краја. У делу „Србија – историјско-етнографске студије“ (1859−1868) један од циљева које себи задаје је утврђивање трасе римског пута од Ниша ка Арчару. Каниц се смело упушта и у проблематику убикације Timacum Maiusa и Timacum Minusa. Питање које је заинтригирало Феликса Каница и данас чека одговор.

Најпознатија Каницова књига о Србији је „Србија, земља и становништво од римског доба до краја 19. века“, у којој описује и Књажевачки округ. У тренутку кад је прва књига овог дела изашла из штампе, аутор је изненада преминуо.