Кожељ

село на северозападу књажевачке територије,
23 км од Књажевца, археолошки локалитет

У атару села Кожељ евидентирано је неколико праисторијских локалитета.

Осим трагова насељавања у праисторији на овом простору су регистровани и антички остаци. На узвишеном платоу, у близини села, на левој обали Тимока, смештено је касноантичко утврђење неправилног, четвороугаоног плана. Саграђено је од камена, опека и облутака у трошном малтеру. Пронађена остава сребрних римских денара сведочи да је утврђење живело у периоду 2. и 3. века. У подножју утврђења налазило се подграђе опасано бедемом, подигнуто вероватно у 6. веку.

Приликом изградње сеоских кућа регистровани су остаци античке и средњовековне некрополе. Из оштећених гробова потиче накит из 4. и 10–11. века. Средњовековни град Козаљ, са Сврљигом и Равном, порушио је Стефан Немања, на свом походу на Угаре 1183. У дворишту садашње сеоске цркве Светог арханђела Гаврила из 1892. налазила се старија ранохришћанска црква. Одавде потиче натпис на надвратнику из 1239. који се сматра најстаријим писаним спомеником српске рецензије у Тимочкој крајини. Надвратник се чува у Завичајном музеју у Књажевцу.