Лапидаријум

(lat. lapis – камен)
збирка камених споменика; музеј или његово одељење у којем се чува таква збирка

Завичајни музеј Књажевац у свом саставу има лапидаријум у Архео-етно парку у Равни. У њему су изложени римски камени надгробни споменици и жртвеници. Нађени су приликом археолошких истраживања римског утврђења Timacum Minus. Један део споменика извађен је из бедема и кула утврђења. Надгробни споменици са старије римске некрополе искоришћени су као приручни грађевински материјал и њима су ојачани бедеми и куле римског утврђења.

Споменици се састоје од забата, натписног поља, рељефног поља, сокла и усадника. У натписном пољу стоје основни подаци о покојнику – како се звао, чиме се бавио, када је преминуо. У рељефном пољу је обично представа покојника или покојника са члановима породице.

Римски надгробни споменици су украшавани флоралним мотивима. Честа је представа винове лозе која симболише вечито обнављање. Римски споменици, изложени у лапидаријуму, драгоцен су извор информација о времену и људима који су у античком периоду насељавали ове просторе.