Ле Корбизје

Charles-Еdouard Jeanneret-Gris le Corbusier
архитекта, урбаниста, сликар, вајар, писац

Родио се у Ла Шо де Фон (La Chaux-de-Fonds) у Швајцарској.

Један је од оснивача кубистичког правца базираног на геометријским облицима, а познат је и као суоснивач пуризма.

За своја архитектонска решења употребљавао је савремене материјале, армирани бетон, стакло и челик, нарочито за типску серијску градњу. Његове зграде подигнуте су на стубовима као основним носачима, завршавају се равним крововима и украшавају их хоризонтални низови прозорских отвора. Сматрао је да архитектура треба да обезбеди сунце, простор и зеленило, те је створио идејно решење за вертикални град са попречним улицама и комплетном функционалном организацијом.

Неке од познатих грађевине које је пројектовао Ле Корбизје су вила Савоa, вила Жанре, зграда Уједињених нација у Њујорку, стамбена зграда у Марсеју са 1.200 станова… Чувени архитекта је пуно путовао по Европи и свету. У својим путовањима на Исток почетком 20. века, посетио је и Књажевац, и то више пута. Ноћио је у хотелу „Париз“. О томе је писао у делу „Путовање на Исток“ (“Le voyage d’Orient“). У Народном музеју у Београду чувају се његови цртежи Књажевца, као и фотографија једног од ћупова које је овде купио. У његовој путној бележници остало је забележено да је био фасциниран аутентичном љупкошћу тимочке паланке и лепотом и финоћом израде производа књажевачких мајстора грнчара.