Мостови

грађевинска конструкција за прелаз људи и возила преко реке, изнад пута, пруге…

Некада су Књажевац звали „мали Париз“ и „мала Венеција“ због река, чамаца који су њима пловили и мостова.

У самом граду постоји осам мостова – вијадукт на Чивличкој реци, на путу ка Нишу, подигнут 1966, пет мостова који спајају обале Сврљишког Тимока и два моста преко Трговишког Тимока.

У Његошевој улици, на месту бетонског моста подигнутог 1969. код некадашње Цветкове воденице, постојао је дрвени мост још почетком 19. века.

Старији дрвени мост замењен је „гвозденим мостом“ и на данашњем Тргу Димитрија Туцовића. Овај сада пешачки мост настао је у радионици Војислава Васића 1933.

Најстарији и најлепши књажевачки мост, такозвани „камени мост“, налази се у центру вароши и спаја улицу Књаза Милоша и Трг ослобођења. Изградио га је 1913. инжењер Боривоје Раденковић, на месту дотадашњег дрвеног моста. Распон моста је 30 м, а у време подизања био је то први и највећи мост од армираног бетона у Србији. До електрификације половином двадесетих година 20. века, красила га је ограда са фењерима који су осветљавали варош. Мост је реконструисан и проширен 1985.

На месту дрвеног пешачког моста код Дома културе, подигнутог 1990, стајао је више од четири деценије дрвени мост, са дрвеном а касније зеленом гвозденом оградом. За разлику од данашњег, био је омиљен међу Књажевчанима, који су га звали „мостом љубави“.

У Капларовој улици, налази се бетонски мост саграђен 1974, такозвани „бели мост“. Пре Првог светског рата ту је био дрвени, а од 1936. гвоздени мост, направљен у радионици Војислава Васића.

На важној саобраћајници, на путу ка Зајечару, преко Трговишког Тимока је у претходним вековима више пута грађен и рушен мост. Дрвени мост из 1851. замењен је 1913. гвозденим. Порушила га је српска војска при повлачењу у Првом светском рату. Већ 1918. изграђен је дрвени, па 1933. гвоздени мост, који је 1941. срушила Југословенска војска. После рата поново је саграђен дрвени мост. Садашњи бетонски мост код „Југопетрола“ подигнут је 1958.

Осим градских мостова, на простору књажевачке општине, на водама првог реда – Сврљишком, Трговишком и Белом Тимоку, има двадесетак мостова. И преко многобројних речица подигнути су мостови – бетонски, камени, гвоздени… У скоро сваком селу у општини постоји мост.