Општинско здање

зграда Скупштине општине Књажевац, Милоша Обилића 1

Здање је грађено од 1894. до 1900, као наменска зграда на месту старијег објекта. Једно је од најстаријих и најмонументалнијих здања сачуваних у граду и представља типично решење за објекте намене у Краљевини Србији с краја 19. века.

Све до Другог светског рата зграда је имала само један спрат. Након рата објекат је надзидан и извршена су неопходна проширења. У другој половини 20. века, ради функционалности простора, дограђене су услужне и канцеларијске просторије у задњем делу зграде. Деведесетих година 20. века зграда је поново адаптирана и отворен је бочни прилаз за особе са инвалидитетом.

У овој згради било је смештено Среско начелство, затим је ту био Оштински суд, а данас се у њој налази Скуптина општине Књажевац.