Његош

Његош, Петар II Петровић (1813–1851)
црногорски владика и владар, песник

Његош је један од најумнијих људи и најзначајнијих српских песника. Творац је модерне црногорске државе.

Основне теме о којима је певао су космичка судбина човека и историјска судбина Црне Горе. Његово најпознатије дело је историјско-филозофски спев „Горски вијенац“ (1847).

Књажевачка библиотека носи Његошево име од 1973. Забележено је да је Библиотеци кумовао књижевни критичар Петар Џаџић. Међу предлозима су била и имена Стевана Јаковљевића и Иве Андрића. Кажу да је Библиотека добила овај назив захваљујући Његошевој бисти која је красила читаоницу. Биста, рад учитеља Витомира Костадиновића, и данас је изложена на Позајмном одељењу Библиотеке.