Ћурчије

(тур. кürkçüler)
занатлије које се баве прерадом и израдом производа од коже

Ћурчијски занат веома је стар и у књажевачком крају заступљен је одавнина. Од 1910. до почетка Другог светског рата производња је била на врхунцу. Развоју овог заната посебно је погодовао велики узгој стоке у околини Књажевца, нарочито коза и оваца. Чурчије су кожу куповали од касапа из града и околних села и сами је обрађивали и припремали за даљу обраду. Правили су мушке и женске опаклије, бунде, кожухе, шубаре, гуњеве, капе… Често су их по ивицама богато декорисали апликацијама од коже.

У богатој етнолошкој збирци Завичјаног музеја Књажевац чува се десетак ћурчијских производа израђених од стране књажевачких занатлија – ћурчија.