Ћурде

део народне ношње тимочко-заглавске области; ћурдија, зубун

Сматра се једним од најлепших делова женске ношње. То је горњи женски хаљетак до колена, без рукава, спреда отворен целом дужином. По правилу је од белог, црвеног или црног сукна, богато украшен цветним мотивима, обично црвено-црним. Ивице зубуна опточене су црним гајтанима, а појављују се и ресе и апликације од коже, чоје… Вез на ћурдији се ради вуном, углавном црне или мрке боје, са додатком црвених, плавих и зелених нити. Основни орнаменти су кружни и стилизовани цветови са листовима.

У богатој етнолошкој збирци Завичајног музеја Књажевац чува се неколико изузетних примерака овог елемента традиционалне народне ношње из књажевачког краја.