Џервин

пољопривредно-прехрамбени комбинат, Џервинска 9

Настао је 1961. из Виноградарско-земљорадничке задруге. Ова задруга основана је 1927. године у Књажевцу и била је трећа по реду задруга те врсте у Србији. „Џервин“ је имао сопствене винограде са висококвалитетним и високородним сортама грожђа. Прва плантажа подигнута је 1954. на Липару. „Џервин“ се бавио и узгајањем и прерадом воћа, ради производње воћних сокова. Први воћни сок направио је 1964.

Да би успешно пословао „Џервин“ је седамдесетих применио модел функционалне комасације и удруживања пољопривредних задруга и пољопривредника са књажевачке територије ради заједничке производње. У састав „Центропрома“ из Београда ушао је 1975.

Осамдесетих „Џервин“ је имао више од 2.000 запослених. Преко 50% укупне производње извозио је у Сједињене Америчке Државе, Русију, Јапан и западноевропске земље.

Крајем 1982. извршена је реорганизација, па су формиране фабрике по врстама производње. У саставу „Џервина“ били су „Подрум“ (алкохолна и безалкохолна пића), „Тимофлора“ (воће, поврће, шумски плодови и лековито биље), „Млинпек“ (брашно, хлеб и пециво), „Џерси“ (млечни производи), „Промет“ и „Ремонт“. Временом се ове фабрике осамостаљују и раде као самостална предузећа.

После 2000. пролазе кроз процес приватизације.

„Џервин“ је од 1985. до 1990. објављивао лист, који је излазио као додатак „Књажевачких новина“.