Нота

музичко-издавачка кућа, Стевана Мокрањца 2

Основана је 1970. Бави се издавањем нотне грађе и публикација из области музике, у циљу неговања и развоја музичке културе и афирмисања музичког стваралаштва. Објављује уџбенике и приручнике за музичко образовање за предшколске установе, основне и средње школе, факултете, ниже и средње музичке школе. Од оснивања, „Нота“ је једини специјализовани издавач музичких књига у држави.

У почетку је била смештена у згради Радничког универзитета, па Завичајног музеја, а 1991. усељава се у некадашњи биоскоп „Тимок“. До 1983. „Нота“ је имала и штампарију. Од 1978. до 1982. била је издавач „Књажевачких новина“. Објављивала је и музичке часописе. Музичку ревију „Нота“ покренула је у јануару 1974, а 1983. изашао је 46, последњи број.

Од 1980. до 1983. објавила је 16 бројева звучно-илустрованог часописа „Нотин цврчак“. „Цврчак“, са илустрацијама Драгољуба Сандића, био намењен је ликовном, језичком и музичком образовању предшколаца и млађих основаца. Уз часопис је издавана и грамофонска плоча. „Нота“ има библиотеку од преко 3.000 публикација са насловима сопствених издања и са издањима других реномираних издавача музичке литературе.

„Нота“ се бави и производњом дидактичких средстава и играчака. Најзначајнији производ овог програма је „Нотатон“, дечји музички инструмент, који се користи у настави музичке културе. „Нота“ је овај металофон осмислила и произвела 1980. До тада су се металофони увозили из других земаља.

Најзачајнији издавачки подухват „Ноте“, за који је 1994. добила награду на Међународном сајму књига у Београду, јесу сабрана дела Стевана Стојановића Мокрањца у 10 књига (1992-1999).

„Нота“ је у приватном власништву од 2003.