Пошта

(итал. posta)
установа која се бави преносом разних пошиљки; зграда у којој је установа смештена; пошиљка која се шаље

Прва мезулхана, претеча поштанске станице, у Гургусовцу је формирана након ослобођења од Турака. Пошту су носили татари – поштоноше на коњима. Мезулхана је тада имала два коња. У почетку је пошта експедована до Зајечара, два пута недељно, и по потреби до Бање (Сокобање). Касније је успостављена стална линија од Алексинца до Кладова.

Прва поштанска станица у Гургусовцу почела је да ради у фебруару 1841, неколико месеци после београдске. Била је у згради Окружног начелства, а од 1853. у приватној кући Ђорђа Игњатовића. Пошиљке су из Гургусовца у Београд стизале за 39 сати.

Први телеграф у Гургусовац стиже 1858. Поштанска кола, двоколице, уведенe су 1866. Превозилe су и путнике, који су до Београда путовали 52 сата.

Две деценије после београдског, први телефон зазвонио је у Књажевцу 1903. Телефонски број 1 имала је фирма власника рудника угља у Вини, „Стеван Сибиновић и син“. У периоду између два светска рата било је мало телефонских линија, и у граду и у селима. Телефони су пред Други светски рат уведени у већа насеља – Бели Поток, Васиљ, Кренту, Бучје…

Првих деценија после рата, телефонирало се уз помоћ ручних телефонских централа. Прву аутоматску централу Књажевац је добио 1966. Развој телекомуникација, нарочито седамдесетих, олакшао је повезивање насеља разуђене општине. Међународни телефонски саобраћај успостављен је 1980.

На почетку 21. века, на књажевачкој територији има око 13.000 телефонских прикључака, а многи претплатници се пребацујуна дигиталну телефонску централу. Ипак, нека планинска села немају фиксне телефоне, велики део територије општине није покривен сигналом за мобилну телефонију, нема могућности за увођење интернета. До пре неколико деценија у Књажевцу је, као и свуда на свету, постојала лепа навика размене вести путем поште – слале су се дописнице, разгледнице, честитке, писма. Данас се пошта најмање користи за такву врсту комуникације међу људима, углавном служи за слање пакета и плаћање рачуна. За размену кратких информација радије се користе СМС поруке, електронска пошта и друштвене мреже.