РГП

рударско грађевинско предузеће, Књаза Милоша 70

Формирано je 1967, ради развоја грађевинарства и рударства у општини. У РГП-у су се запослили обучени кадрови у овим делатностима, који су остали без посла након затварања већине тимочких рудника.

Седамдесетих и осамдесетих РГП је имао око 3.000 запослених. У његовом саставу било је више предузећа – „Инпос“ (рударски радови у земљи и иностранству, највише у Немачкој), „Пројектбиро“ (просторно и урбанистичко планирање), „Миле Јулин“ (нискоградња,  високоградња, производња грађевинског материјала), „Габрогран“ (производња и прерада украсног камена из рудника у Алдинцу и Равном Бучју),  „Металоградња“ (производња и монтажа металних конструкција), ДИБ (дубинска бушења и производња бушаћег прибора, алата и машина)…

Од 1990. предузећа РГП-а се осамостаљују, а после 2000, након неуспеле приватизације, нестају са пословне карте Књажевца.

„Миле Јулин“ изградио је објекте ИМТ-а, „Леде“, „Бранке Динић“, „Џервина“, Дом културе, Робну кућу „Београд“, Хотел „Тимок“, Пошту, Општински суд, базен, многе стамбене зграде… Изводио је радове на доградњи и реконструкцији општинског здања, Планинарског дома на Бабином зубу, бетонског моста у центру Књажевца… У неке од ових објеката уграђен је камен који је произвео „Габрогран“. РГП није био само извођач већ и инвеститор многих радова. Од 1976. до 1987. излазио је информативни лист „РГП Књажевац“, који је извештавао о раду предузећа, писао о животу и раду запослених, доносио вести са терена.