Шкодрино поље

археолошко налазиште,
Јелашница, 12 км од Књажевца

Налази се на обали Белог Тимока, у атару села Јелашница.

Археолошка истраживања на Шкодрином пољу вршили су Археолошка збирка Филозофског факултета у Београду и Завичајни музеј Књажевац.

Прва сондажна истраживања обављена су 1987, када је утврђено да је у питању вишеслојно насеље са материјалом из старијег гвозденог доба, антике и средњег века.

На Шкодрином пољу откривени су остаци кућа из бакарног доба. Насеље је страдало у јаком пожару. Основни археолошки материјал из кућа чине керамичке посуде: зделе, лонци, питоси, поклопци, тегови за рибарске мреже… Карактеристичне су бројне алатке од камена: разне врсте ударача, гладилица и кремених сечива, ножића стругача, као и масивна коштана шила. Сав покретни археолошки материјал чува се у Завичајном музеју.