Школе

васпитно-образовне установе

Верује се да су прве школе у књажевачком крају постојале у време средњовековне Србије – у Манастиру Свете Тројице у Горњој Каменици и у Васиљу, близу цркве.

У турско доба није у гургусовачком крају било никаквих школа, ни српских ни турских. Неколико година пред ослобођење Гургусовца од Турака у Збиришту је радила тајна приватна школа, коју је држао неки поп Мирко у својој појати и подучавао децу читању и писању. Када су Турци открили школу, строго су казнили и ђаке и учитеља.

Прва школа у Гургусовцу основана је 1835. Први учитељ био је Матеја Николић из Вршца. Школа је имала мало ђака, још увек није постојао прописан наставни програм, а од уџбеника је користила „Српски буквар“ и „Мању читаоницу“.

Школа је радила у неколико кућа у вароши до изградње прве школске зграде 1874. Како се налазила поред цркве, црквена порта служила је и као школско двориште.

Женска основна школа отворена је у Књажевцу 1851. Прва генерација имала је 26 ученица и учитељицу Јелену Томић. Налазила се у школској згради у данашњој Његошевој улици. Рад школе финансирали су родитељи ученица, уз малу помоћ општине.

Основне школе

Прва осмогодишња школа у Књажевцу основана је 1951. Име народног хероја Димитрија Тодоровића Каплара носи од 1955. Данас је то највећа школа у Књажевцу. Од 1951. ОШ „Каплар“ налази се у згради подигнутој 1923, за Гимназију. Данас је то највећа школа у Књажевцу. Има специјално одељење за децу са сметњама у развоју и 6 издвојених одељења – у  Штипини, Вини, Зоруновцу, Бучју, Валевцу и Балановцу. Школа издаје ђачки лист „Лепа реч“. Дан школе прославља 17. марта.

ОШ „Тимочки партизани“ основана је 1973. Име Вука Караџића носи од 2003. Дан школе прославља се 8. новембра. ОШ „Вук Караџић“ у данашњој згради ради од 1975. Има и издвојена одељења у Васиљу и  Подвису. Школа издаје ђачки лист „Свитањa“ и ”Happy paper – Glückliche Zeitung” на енглеском и немачком. Дан школе прославља се 8. новембра.

Основна школа „Дубрава“ основана је 1993. Има издвојена одељења у Кални, Минићеву, Горњем и Доњем Зуничу и Доњој Каменици. Издаје ђачки лист „Основац“. Дан школе обележава 22. марта.

ОШ „Младост“ основана је 1958. године при Дому за васпитање младежи. Самостална установа постаје 1995. Њени ђаци су питомци Дома за васпитање деце и омладине. Има око 45 ученика годишње. Основно образовање пружа и одраслима и има око 60 полазника годишње. Издаје школски лист „Звоно“. Дан школе обележава се 15. маја.

Све књажевачке основне школе прате савремене трендове у образовању, уводе нове иновативне моделе наставе, кроз ваннаставне активности и акције подстичу дечје стваралаштво. Креативност и оригиналност идеја књажевачких ђака доноси им изузетне успехе на многим такмичењима, квизовима, конкурсима, и учешће у различитим пројектима на локалном, републичком и међународном нивоу.

Средње школе

Гимназија у Књажевцу основана је 1871. као двогодишња реалка. Током своје дуге историје, у зависности од државне политике у школству и наставних програма, гимназија је била и шестогодишња и осмогодишња и четворогодишња, и државна и приватна. Имала је неколико прекида у раду током ратних година.

Од 1923. Гимназија, као осмогодишња школа, уселила се у нову зграду, данашњу ОШ „Каплар“. Те године први пут је полагана матура и организована матурска забава. У међуратном периоду школа је имала свог лекара, богату ђачку и наставничку библиотеку, а гимназијалци су учествовали у бројним ваннаставним активностима (хор, оркестар, ђачко позориште, литерарна дружина „Слобода“…), организовали научне екскурзије (Сремски Карловци, Крф, Румунија…) и били чланови многих удружења (Лоптачко, Соколско, Скаутско друштво „Стег”, Коло трезвене младежи „Ново доба”, „Јадранска стража“…).

Гимназија се у садашњој згради налази од 1951. Део зграде, са фискултурном салом, дограђен је 1971. Од 1958. до 1991. звала се „Иво Лола Рибар“. Књажевачка гимназија има природно-математички, општи и друштвени смер. Од 1955. повремено издаје школски лист „Погледи“. Дан школе прославља се 10. маја.

Техничка школа Књажевац основана је 1961, а у њен састав улази и Рударско-надзорничка школа, која је поново враћена у Књажевац, једна од две такве школе у предратној Југославији, основана у Књажевцу 1931. У школу су се уписивали рудари са завршеном основном школом и радним искуством, али су морали да полажу пријемни испит. За време Другог светског рата школа није радила, па се њен рад обнавља после рата. Школа се 1951. сели у Бор, а зграда је тада преуређена у болницу. По оснивању Технике школе укида се рударска струка после затварања и последњег рудника, а школа, у складу са потребама књажевачке привреде, пружа образовање за друга занимања – грађевинске, машинске, кожарске и друге мајсторе и техничаре.

До 1991. школа се звала „25.мај“ и са Гимназијом „Иво Лола Рибар“ била у оквиру образовне установе „7 секретара СКОЈ-а“.

Једина је средња стручна школа у књажевачкој општини и једина у региону која има кожарску и грађевинску струку. Школује кадрове 3. и 4. степена за подручја рада геодезија и грађевинарство, машинство и обрада метала, текстилство и кожарство, економија, право и администрација, комерцијале, туризма…Техничка школа издаје ђачки лист „Идеја“. Дан школе прославља се 6. јуна. Од 1971. Техничка школа смештана је у згради која је саграђена 1938. за Рударско-надзорничку школу са интернатом.

Са оснивањем школа формиране су и школске библиотеке. Оне данас имају око 50.000 књига.