Соколско друштво

Соколско друштво „Душан Силни“
удружење грађана

Основано је 1908. „ради подизања националне свести и оплемењивања духовне и физичке снаге народа путем физичког и моралног васпитања”. У почетку су његови чланови били ученици Гимназије, а касније и други грађани. Чланова је било око 150 у вароши, а постојале су соколске чете и у селима.

Имало је гимнастичку, коњичку и бициклистичку секцију. После изградње Народног дома добија драмску секцију и читаоницу.

Постојале су мушка и женска гимнастичка група и подмладак. Мушке гимнастичке вежбе радиле су се на справама, а женске са обручима, чуњевима, марамама и венчићима, и то уз музику.

Друштво је организовало јавне часове, слетове, учествовало у културним програмима у вароши, гостовало је и на разним манифестацијама у земљи, па и у иностранству (Софија, Праг). Чланови друштва имали су униформе и обавезно су носили чланске значке.

Друштво је издавло лист „Соко“, а 1938, поводом тридесетогодишњице постојања, објавило је књигу „Соколско друштво Књажевац“, чији је аутор лекар и књижевник Милутин Велимировић, тадашњи председник друштва. Истанути чланови друштва били су Милисав Бошковић, др Радивоје Савић, Никола Мицић Ланда и многи угледни Књажевчани.

Друштво је постојало до Другог светског рата.